Universitetsstyret

Medlemmer:


Leder:


Anne Husebekk
(Rektor)
Fra: 2016-01-01
Til: 2021-07-31

Medlemmer:


Anita Andersen Stenhaug
(Ekstern representant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2021-07-31
Kjersti Dahle
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2021-07-31
Anders Torgeir Lind
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2020-08-01
Til: 2021-07-31
Margrethe Esaiassen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31
Tore Nesset
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31
Anders Malmberg
(Ekstern representant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31
Lin Marie Holvik
(Ekstern representant)
Fra: 2016-01-01
Til: 2021-08-01
Stig A. Slørdahl
(Ekstern representant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31

Varamedlemmer:


Arnfinn Sundsfjord
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31
Christian Chramer
(Ekstern representant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31
Wivi-Ann Tingvoll
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31
Milen Westby
(Studentrepresentant)
Fra: 2020-12-03
Til: 2021-07-31
Kenneth Ruud
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31
Tone Osnes
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2021-07-31