Universitetsstyret

Se også egen nettside for Universitetsstyret.

Medlemmer:


Leder:


Marianne Elisabeth Johnsen
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31

Medlemmer:


Aili Keskitalo
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Tone Osnes
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2021-10-01
Til: 2025-07-31
Ketil Zachariassen
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Rolf Anker Ims
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Anders Malmberg
(Ekstern representant)
Fra: 2017-08-01
Til: 2025-07-31
Christian Chramer
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Jonas Stein
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Karoline Sveen
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Miriam Kristine Karlsen
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2022-08-01
Til: 2024-07-31
Maria Hammer
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2023-10-01
Til: 2025-07-31
Victor Zimmer
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31

Varamedlemmer:


Aase Tveito
(Teknisk-administrativ ansattrepresentant)
Fra: 2021-10-01
Til: 2025-07-31
Lennart Maximilian van Ligtenberg
(Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Therese Hugstmyr Woie
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Daniel Hansen Masvik
(Studentrepresentant)
Fra: 2023-08-01
Til: 2024-07-31
Trude Slettli
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Arve Ulriksen
(Ekstern representant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Ole-Jakob How
(Fast vitenskapelig ansattrepresentant)
Fra: 2021-08-01
Til: 2025-07-31
Fremtidige:
Avholdte: