Universitetsstyret:

Møte 09. mar. 2017 kl. 08:15 – 14:45

Sted: UiT Campus Narvik


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 13/17:

Forslag til ny budsjettfordelingsmodell for Universitetet i Tromsø


S 14/17:

Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2018


S 15/17:

Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT


S 16/17:

Årsrapport (2016-2017) for UiT Norges arktiske universitet


S 17/17:

Utkast til utviklingsavtale mellom kunnskapsdepartementet og UiT


S 18/17:

Oppnevning av UiTs medlemmer i styringskomiteen for Mohnprisen


OS 3/17:

Budsjettoppfølging 3. tertial 2016


S 19/17:

Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.03.17


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Åge Danielsen (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)