Møte 09. mar.. 2017 kl. 08:15 – 14:45

Sted: UiT Campus Narvik


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 13/17:
Forslag til ny budsjettfordelingsmodell for Universitetet i Tromsø

S 14/17:
Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2018

S 15/17:
Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT

S 16/17:
Årsrapport (2016-2017) for UiT Norges arktiske universitet

S 17/17:
Utkast til utviklingsavtale mellom kunnskapsdepartementet og UiT

S 18/17:
Oppnevning av UiTs medlemmer i styringskomiteen for Mohnprisen

OS 3/17:
Budsjettoppfølging 3. tertial 2016

S 19/17:
Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.03.17

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)