Møte 17. sep.. 2020 kl. 08:30 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 34/20:
Kjøpekontrakt for tomt til universitetsmuseet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 35/20:
Oppnevning av innstillingsutvalg for ansettelse av rektor

S 36/20:
Revidert forslag til justert utviklingslingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet

S 37/20:
Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet

OS 21/20:
Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2019

OS 22/20:
Studentombudets årsrapport for 2019

OS 23/20:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.06.20 - 31.08.20

OS 24/20:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)