Universitetsstyret:

Møte 17. sep. 2020 kl. 08:30 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 34/20:

Kjøpekontrakt for tomt til universitetsmuseet

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 35/20:

Oppnevning av innstillingsutvalg for ansettelse av rektor


S 36/20:

Revidert forslag til justert utviklingslingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet


S 37/20:

Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet


OS 21/20:

Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2019


OS 22/20:

Studentombudets årsrapport for 2019


OS 23/20:

Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.06.20 - 31.08.20


OS 24/20:

Rektors muntlige orientering


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Torgeir Lind (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)