Møte 13. jun.. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 14/19:
Forespørsel fra Nordland fylkeskommune om mulig overtakelse av Nordland kunst- og filmfagskole
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 15/19:
Intern hovedfordeling av budsjett 2020

S 16/19:
Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2018/2019

S 17/19:
Oppfølging av strukturreformen - måltall fra UiT Norges arktiske universitet

S 18/19:
Behandling av rapport fra arbeidsgruppe om utvikling av lektorutdanningen

S 19/19:
Redusering av midlertidighet ved UiT Norges arktiske universitet

OS 11/19:
Rapport fra utdanningssamarbeidsutvalget:"Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid"

OS 12/19:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 05.03.19 - 05.06.19

OS 13/19:
Oppfølging av rapport om organisering av universitetspedagogikk ved UiT

OS 14/19:
Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2019

OS 15/19:
Rektors muntlige orientering

OS 16/19:
Status virksomhetsplan pr mai 2019

OS 17/19:
Universitetes eierskap i NORUT Narvik
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)