Universitetsstyret:

Møte 13. jun. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 14/19:

Forespørsel fra Nordland fylkeskommune om mulig overtakelse av Nordland kunst- og filmfagskole

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 15/19:

Intern hovedfordeling av budsjett 2020


S 16/19:

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2018/2019


S 17/19:

Oppfølging av strukturreformen - måltall fra UiT Norges arktiske universitet


S 18/19:

Behandling av rapport fra arbeidsgruppe om utvikling av lektorutdanningen


S 19/19:

Redusering av midlertidighet ved UiT Norges arktiske universitet


OS 11/19:

Rapport fra utdanningssamarbeidsutvalget:"Sammen om kunnskap for en nordvendt framtid"


OS 12/19:

Saker behandlet av rektor på fullmakt 05.03.19 - 05.06.19


OS 13/19:

Oppfølging av rapport om organisering av universitetspedagogikk ved UiT


OS 14/19:

Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2019


OS 15/19:

Rektors muntlige orientering


OS 16/19:

Status virksomhetsplan pr mai 2019


OS 17/19:

Universitetes eierskap i NORUT Narvik

Unntatt offentlighet

Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Malmberg (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)