Møte 27. sep.. 2023 kl. 09:30 – 12:00

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 25/23:
Satsingsforslag utenfor rammen - Innspill til statsbudsjett for 2025

S 26/23:
Revidert kommunikasjonsplattform for UiT Norges arktiske universitet 2023 - 2030

S 27/23:
Behandling av læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2022/2023

OS 18/23:
Orientering om årsrapport fra studentombudet for 2021/2022 og 2022/2023

OS 19/23:
Etatsstyring 2023 - Tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet

OS 20/23:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 06.06.23 - 15.09.23

OS 21/23:
Rektors muntlige orientering

OS 22/23:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Karoline Sveen (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)