Jobbe ved UiT – Illustrasjonsbilde
English flag   

Vil du jobbe hos oss?

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Vår strategi og målsetting er "Eallju – Drivkraft i nord".

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden. Dette klarer vi ikke alene, vi er avhengige av engasjerte og dyktige medarbeidere for å lykkes!

Vitenskapelige stillinger

Tekniske og administrative stillingerEt mangfoldig fellesskap


Med det store mangfoldet av fagmiljøer er UiT Norges arktiske universitet en arbeidsplass som blir sett på som attraktiv både hjemme og i utlandet. Universitetet har medarbeidere fra hele 76 ulike nasjoner noe som viser at det å ha et mangfoldig fellesskap vektlegges i stor grad.

Likestilling, likeverd og toleranse er begreper som står sentralt hos ledelsen, i administrasjonen, i forskingsmiljøene, i undervisningen og blant studentene. Vi tror at det å ha et mangfoldig fellesskap er en forutsetning for å utvikle et sterkt administrativt fagmiljø.


Personlig og faglig utvikling


For at UiT Norges arktiske universitet skal være en stor bidragsyter til å skape vekst i nord, er det viktig å ha spisskompetanse på alle områder vi arbeider innenfor. Personlig og faglig utvikling for våre medarbeidere er derfor viktig for oss. Som ansatt ved UiT får du muligheten til å utvikle deg gjennom deltakelse på interne og eksterne kurs, i tillegg til å få muligheten til å reise på relevante konferanser og seminarer.

I det å være en utdanningsinstitusjon, ligger videreutdanning som en naturlig del av vårt tilbud til våre ansatte. Som ansatt ved UiT er det mulighet for videreutdanning innenfor ditt fagfelt om du jobber på et av studiestedene i Norge, eller er stasjonert i utlandet.


Inkluderende arbeidsliv


UiT Norges arktiske universitet har et stort fokus på medarbeiderskap. Det betyr at alle som jobber hos oss har et ansvar for å bidra til inkludering. Vi samarbeider tett med NAV om et mer inkluderende arbeidsliv. Samarbeidet bidrar til reduksjon av sykefravær og uføretrygd, og at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

Universitetet er med på den store inkluderingsdugnaden. Inkluderingsdugnaden er utarbeidet av regjeringen og har som mål at 5 % av nyansatte ved statlige virksomheter skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.


Balanse mellom jobb og fritid


På UiT Norges arktiske universitet har vi forståelse for at livet består av mer enn jobb. Alle våre medarbeidere er ulike når det gjelder hvilke forpliktelser de har i hverdagen. Universitetet ønsker å være en arbeidsgiver som legger til rette for en god balanse mellom jobb og fritid.

De aller fleste enhetene har fleksitidsordninger som gjør det enklere for deg som trenger fleksibilitet i hverdagen din.


Fysisk aktivitet


Det har vært gjort mange undersøkelser på sammenhengen mellom fysisk helse og arbeidsevne på jobb. Undersøkelsene viser det samme: trening fører til mer overskudd, bedre humør, økt konsentrasjon og lavere sykefravær. Som ansatt hos oss får du en time trening i arbeidstida hver uke.

Universitetet har også et aktivt bedriftsidrettslag med et bredt spekter av treningstilbud; allidrett, bowling, fotball, friidrett, innebandy, ski, sykkel, turgruppe, volleyball og yoga. I tillegg til fysisk aktivitet får du muligheten til å bli kjent med dine kollegaer i en helt ny setting – perfekt teambuilding!


Velferd


UiT Norges arktiske universitet prøver å være en tilrettelegger ved endret arbeids- eller livssituasjon. Nyansatte som flytter til nytt arbeidssted kan få tilbud om utleiebolig og fortrinn til barnehageplasser.

Universitetet har en avtale med bedriftshelsetjenesten Hemis som kartlegger arbeidsmiljøet og bistår i eventuelle problemstillinger tilknyttet dette. De har dybdekompetanse på organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg tilbyr de en rekke tjenester med fokus på arbeidsrelatert helserisiko. Alt dette for at våre ansatte skal ha det best mulig på jobb!

Alle arbeidstakere som er ansatt i statens tjeneste med minst 14 arbeidstimer per uke er medlemmer i Statens pensjonskasse. Som medlem i Statens pensjonskasse kan du blant annet låne inntil 1,7 millioner kroner til bolig. Medlemskapet gir også trygg pensjonssparing, i tillegg til gruppeliv- og yrkesskadeforsikring.


Karrieremuligheter


I en stor organisasjon som UiT Norges arktiske universitet er det muligheter for ulike karriereveier for den enkelte medarbeider, enten vitenskapelig eller administrativt. Hvis du er på utkikk etter nye utfordringer kan det derfor være at du ikke trenger å se så langt. Det åpner seg stadig nye stillinger og muligheter i organisasjonen.