Møte 05. mar.. 2020 kl. 09:00 – 13:30

Sted: UiT i Alta


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 7/20:
Årsrapport 2019 UiT Norges arktiske univrsitet

S 8/20:
Forslag til handlingsplan for bærekraft og miljøledelse

S 9/20:
Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2021

S 10/20:
Årsrapport informasjonssikkerhet 2019
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 11/20:
UiTs strategi for innovasjon og entreprenørskap

S 12/20:
Forslag til justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet

S 13/20:
Grunnfinansiering av Sigma 2 - nasjonal infrastruktur for tungregning

OS 6/20:
Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2019

OS 7/20:
Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

OS 8/20:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 16.11.19 - 21.02.20
Unntatt offentlighet

OS 9/20:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Julia Wong (MEDL)