Møte 28. jan.. 2021 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/21:
Foreløpig internrevisjonsplan UiT 2021

S 2/21:
Inkludering av de historiske stillingene (0263-stillingene) i den nøkkelfordelte- og strategiske poolen av rekrutteringsstillinger

S 3/21:
Statsbudsjettet 2021 - tildelingsbrev for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

S 4/21:
Mandat for studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet

S 5/21:
Styrets beretning og overordnet risikovurdering UiT 2021 til første behandling i universitetsstyret

S 6/21:
Retningslinjer for produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT Norges arktiske universitet

S 7/21:
Forslag til oppnevning av eksterne styremedlemmer ved UiT for perioden 2021 – 2025
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 1/21:
Plan for overgang til enhetlig ledelse ved UiT

OS 2/21:
Status virksomhetsplan og overordnet risikovurdering, desember 2020

OS 3/21:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 13.11.20 - 13.01.21

OS 4/21:
Orientering om ***** ***** *****
Unntatt offentlighet

OS 5/21:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)