Møte 02. jun.. 2020 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 22/20:
Årsrapport 2019 UiT - endringer etter merknader fra Riksrevisjonen

S 23/20:
Oppkjøp av IP knyttet til oppfinnelsen dSTORM
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Julia Wong (MEDL)