Universitetsstyret:

Møte 19. jun. 2018 kl. 10:15 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 12/18:

Forslag om endring av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) og forslag om ny forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.)


S 13/18:

Organiseringen av ph.d.-studiet


S 14/18:

Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2017/2018


S 15/18:

Oppfølging av mulighetsstudie for Tromsø museum - universitetsmuseet


S 16/18:

Tilsetting av fakultetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 17/18:

BOTT samarbeid om administrative systemer - anskaffelse av løsninger økonomi og HR/lønnsnær HR


S 18/18:

Budsjett 2019 - fordeling av rammer


S 19/18:

Håndtering av økonomiske avsetninger ved UiT


OS 14/18:

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 16 april - 31mai 2018


OS 15/18:

Referatsak - Revisjonsberetning


OS 16/18:

Regnskap pr. 1.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø


OS 17/18:

Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2018


OS 18/18:

Statusoppdatering virksomhetsplan 2018 for UiT Norges arktiske universitet


OS 19/18:

Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene


OS 20/18:

Orientering om fusjonsprosessen mellom NORUT og NORCE

Unntatt offentlighet

Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Audun Hetland (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Arnfinn Sundsfjord (VARA)