Møte 19. jun.. 2018 kl. 10:15 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 12/18:
Forslag om endring av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) og forslag om ny forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.)

S 13/18:
Organiseringen av ph.d.-studiet

S 14/18:
Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2017/2018

S 15/18:
Oppfølging av mulighetsstudie for Tromsø museum - universitetsmuseet

S 16/18:
Tilsetting av fakultetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 17/18:
BOTT samarbeid om administrative systemer - anskaffelse av løsninger økonomi og HR/lønnsnær HR
Vis vedlegg

S 18/18:
Budsjett 2019 - fordeling av rammer

S 19/18:
Håndtering av økonomiske avsetninger ved UiT

OS 14/18:
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 16 april - 31mai 2018

OS 15/18:
Referatsak - Revisjonsberetning

OS 16/18:
Regnskap pr. 1.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø

OS 17/18:
Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2018

OS 18/18:
Statusoppdatering virksomhetsplan 2018 for UiT Norges arktiske universitet

OS 19/18:
Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene

OS 20/18:
Orientering om fusjonsprosessen mellom NORUT og NORCE
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Arnfinn Sundsfjord (VARA)