Arctic blue polygon pattern

Kontakt oss


UiT Noregs arktiske universitet


Telefon: +47 77 64 40 00 (09.00–15.00, lunsj mellom 11.30–12.00)

E-post: postmottak@uit.no
eDialog - sikker innsending av opplysningar og dokument til UiT

 

Postadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 6050 Stakkevollan
9037 Tromsø

Fakturaadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer:

970 422 528Det helsevitskapelege fakultet (Helsefak):
E-post: uitinfo-helsefak@uit.no
Telefon: +47 77 64 46 10 (UiT Info)
Telefon: +47 77 66 07 70 (Institutt for helse og omsorgsfag)

Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL-fak):
E-post: postmottak@hsl.uit.no
Telefon HSL: +47 77 66 07 93
Telefon ILP: +47 77 62 09 00

Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak):
E-post: forskning@bfe.uit.no
Telefon: +47 77 64 40 00

Det juridiske fakultet (Jurfak):
E-post: postmottak@jus.uit.no
Telefon: +47 77 64 41 97

Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi (IVT-fak):
E-post: postmottak@ivt.uit.no
Telefon: +47 76 96 60 10 (UiT Info – Narvik)

Fakultet for naturvitskap og teknologi (NT-fak):
E-post: postmottak@nt.uit.no

Studiesteder


Postadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 1621
9509 Alta

Besøks- og leveringsadresse

Follumsvei 39
9510 Alta


Opningstider

08.00–15.45 kvardagar (sommertid 08.00–15.00 frå 15. mai til 14. september)
UiT Info: 08.00-15.30 kvardagar (sommertid 08.00–14.45 frå 15. mai til 14. september)

Studentar og tilsette kan vera på skulen frå kl. 07.30–24.00.

Universitetsbiblioteket i Alta
Bibliotekets opningstider finn du på UB sine nettsider.
Postadresse

University of Tromsø School of Aviation
Bardufoss Lufthavn
9325 Bardufoss

Besøks- og leveringsadresse

Bardufoss lufthavn
9325 Bardufoss
Postadresse

Postgården,
Havnegata 9,
8006 Bodø

Besøks- og leveringsadresse

Postgården,
Havnegata 9,
8006 Bodø
Postadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 1203
9616 Hammerfest

Besøks- og leveringsadresse

Elsa Semmelmannsvei 1
9600 Hammerfest


Opningstider

08.00–15.45 kvardagar (sommartid 08.00–15.00 frå 15. mai til 14. september)
Studentar og tilsette kan vera på skulen frå kl. 07.30–24.00.

Universitetsbiblioteket i Hammerfest
Bibliotekets opningstider finn du på UB sine nettsider.
Postadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 1063
9480 Harstad

Besøks- og leveringsadresse

Havnegata 5
9404 Harstad


Opningstider

UiT Info: 08.00–15.45 måndag–torsdag, 08.00–15.00 fredag
(sommartid 08.00–15.00 frå 15. mai til 14. september)
Tilsette og studentar har tilgang til campus mellom kl 06.00–23.00.

Universitetsbiblioteket i Harstad
Bibliotekets opningstider finn du på UB sine nettsider.
Postadresse

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Tore Hjorts gate 22
8310 Kabelvåg

Besøks- og leveringsadresse

Filmkunstskolen i Kabelvåg
Tore Hjorts gate 22
8310 Kabelvåg


Opningstider

08.30–15.30 kvardagar
Postadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Wiulls gate 3
9900 Kirkenes

Besøks- og leveringsadresse

Wiulls gate 3-5 (Sparebankbygget), 1., 3. og 4. etg.,
9900 Kirkenes


Opningstider

08.00–15.00 kvardagar
Studentar har tilgang etter dette etter avtale, tilsette har eigen nøkkel og kan komma og gå som dei vil.
Postadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 614
8607 Mo i Rana

Besøks- og leveringsadresse

Nytorget 5
8622 Mo i Rana
Postadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 385
8505 Narvik

Besøks- og leveringsadresse

Lodve Langes gate 2,
8514 Narvik


Opningstider

08.00–15.30 kvardagar (sommartid 08.00–15.00 frå 15. mai til 14. september)
Studentar har tilgang mellom 07.00 og 24.00.

Universitetsbiblioteket i Narvik
Bibliotekets opningstider finn du på UB sine nettsider.
Postadresse

Universitetssenteret på Svalbard
P.O. Box 156
N-9171 Longyearbyen
Norway

Besøks- og leveringsadresse

Svalbard Forskningspark
9171 Longyearbyen
Postadresse

UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 6050 Stakkevollan
9037 Tromsø

Besøks- og leveringsadresse

Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø


Opningstider

08.00–15.45 kvardagar (sommartid 08.00–15.00 frå 15. mai til 14. september)
Hovudinngangar, inkludert inngangar til kontorfløyer, alle bygg.

Avvik kan førekomme, og nokon soner blir haldne stengt døgnet rundt. I slike tilfelle vil det vera lokale løysingar i form av resepsjonar, info-torg eller porttelefonar for besøkande slik at tilsette og studentar innanfor låste soner kan kontaktast. Slike ordningar er m.a. innførte på heile C-fløyen på NFH, Dyreavdeling og deler av L-fløy på MH og TMUs kontorfløy.

Hovudinngangar til Vandrehall, liggande i aksen HSL-fak, UB og Teorifagbygget

07.30–21.00 kvardagar, 10.00–15.00 laurdag
Dette sikrar offentleg tilgang til bokhandelkantiner, PJ-biblioteket og KS-biblioteket i heile opningstida for desse.

Hovudinngangar til Lysgården på MH-bygget

07.30–21.00 kvardagar, 10.00–15.00 laurdag
Dette sikrar tilgang til MH-kafeen og NH-biblioteket

Bibliotek
Opningstidene til biblioteka finn du på UB sine nettsider.

Musea
Noregs arktiske universitetsmuseum
Polarmuseet
MS Polstjerna
Botanisk hage: Ope 24 timar, gratis tilgang