Møte 04. okt.. 2019 kl. 11:30 – 13:00

Sted: Skypemøte


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 32/19:
Videre oppfølging av UiTs eierskap i Norut Narvik
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 23/19:
Universitetets avsetninger - status og utvikling pr. 31.08.2019

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Julia Wong (MEDL)