Møte 16. des.. 2021 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 55/21:
Ny behandling av sak om oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022-31.12.2025

S 56/21:
Virksomhetsoverdragelse av Senter for hav og Arktis

S 57/21:
Etiske retningslinjer for undervisere ved UiT

S 58/21:
Fastsettelse av ny administrativ organisering ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

S 59/21:
Justering av budsjettramme for 2022

S 60/21:
Ansettelse av viserektorer ved UiT
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 45/21:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 10.11.21 - 02.12.21

OS 46/21:
Orientering om forlengelser i rekrutteringsstillinger knyttet til korona-pandemien

OS 47/21:
Rektors muntlige orientering

OS 48/21:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Rikke Gürgens Gjærum (MEDL)
Trude Slettli (VARA)
Karoline Sveen (VARA)