Møte 14. jun.. 2021 kl. 12:00 – 17:00

Sted: UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


S 23/21:
Godkjenning av intensjonsavtale med Nordland fylkeskommune

S 24/21:
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

S 25/21:
Årsrapport for Læringsmiljøutvalget for studieåret 2020/2021

S 26/21:
Intern hovedfordeling av budsjett 2022
Vis vedlegg

S 27/21:
Vurdering av nøkkelen som brukes til fordeling av ph.d.-stillinger

S 28/21:
Etablering av forskerskolen Changing Arctic og tildeling av rekrutteringsstillinger

S 29/21:
Fastsetting av ordning for viserektorer

S 30/21:
Bærekraft i utdanning, forskning, innovasjon, drift og formidling ved UiT

S 31/21:
Lokale lønnsforhandlinger 2021

S 32/21:
Ansettelser av prorektorer ved UiT Norges arktiske universitet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 18/21:
Status virksomhetsplan 2021 per mai

OS 19/21:
Orientering om fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene

OS 20/21:
Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2021

OS 21/21:
Evaluering av meritteringsordningen ved UiT

OS 22/21:
Rektors muntlige orientering

OS 23/21:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 25.02.21 - 31.05.21

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)
Christian Chramer (VARA)