Møte 29. jun.. 2017 kl. 10:00 – 15:30

Sted: Teorifagbygget, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 8/17:
Referatsaker til Universitetsstyre møte 29 juni 2017

OS 7/17:
Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene

OS 9/17:
Budsjettoppfølging 1. tertial 2017

OS 10/17:
Regnskap pr 1.tertial 2017 - Universitetet i Tromsø

S 29/17:
Faglig organisering ved UiT - Norges arktiske universitet

S 27/17:
Forslag til endringer i studieporteføljen - erfaringsbaserte og toårige masterprogram

S 28/17:
Bevilgning - styrets strategiske midler

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Jan-Frode Janson (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)