Universitetsstyret:

Møte 29. jun. 2017 kl. 10:00 – 15:30

Sted: Teorifagbygget, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 8/17:

Referatsaker til Universitetsstyre møte 29 juni 2017


OS 7/17:

Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene


OS 9/17:

Budsjettoppfølging 1. tertial 2017


OS 10/17:

Regnskap pr 1.tertial 2017 - Universitetet i Tromsø


S 29/17:

Faglig organisering ved UiT - Norges arktiske universitet


S 27/17:

Forslag til endringer i studieporteføljen - erfaringsbaserte og toårige masterprogram


S 28/17:

Bevilgning - styrets strategiske midler


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Jan-Frode Janson (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Åge Danielsen (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)