Møteportalen – møter i styrer og utvalg ved UiT

Gamle referater
Nr. Møtedato Tittel Enhet
1 10.12.2021 Innkalling til SPM5 Studentparlamentet
2 11.11.2021 Innkalling til SPM4 Studentparlamentet
3 11.11.2021 Ettersending - Orientering fra styret i Norges Arktiske Studentsamskipnad Studentparlamentet
4 11.11.2021 Samlede søknader til høstfordelingen 2021 Studentparlamentet
5 11.11.2021 Appendiks for innkalling til SPM4 Studentparlamentet
6 21.10.2021 Innkalling til SPM3 Studentparlamentet
7 21.10.2021 Referat fra SPM3 Studentparlamentet
8 21.10.2021 Appendiks for innkalling til SPM3 Studentparlamentet
9 17.09.2021 Referat fra SPM2 Studentparlamentet
10 16.09.2021 Møteinnkalling til SPM2 i Studentparlamentet Studentparlamentet
11 16.09.2021 Appendiks for innkalling til SPM2 Studentparlamentet
12 29.08.2021 Referat fra SPM1 Studentparlamentet
13 16.08.2021 Arbeidsprogram SP 21-22 Studentparlamentet
14 04.06.2021 Innkalling til møte i Studentparlamentet 04.06.21 Studentparlamentet
15 04.06.2021 Referat fra parlamentsmøtemøte 04.06.21 Studentparlamentet
16 04.06.2021 Studentparlamentetes årsrapport 20-21 Studentparlamentet
17 26.05.2021 Referat fra Studentparlamentsmøte 8 - (Semesteravgiftsfordeling) - 06.05.21 Studentparlamentet
18 20.05.2021 Konstituerende møte - Samlet kandidatskjemaer Studentparlamentet
19 20.05.2021 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 20.05.21 Studentparlamentet
20 20.05.2021 Innkalling til konstituerende møte i Studentparlamentet 20.05.2021 Studentparlamentet

1-20 av 2094  |   Første  |   Neste 25  |   Siste  |