Møteportalen – møter i styrer og utvalg ved UiT

Gamle referater
Nr. Møtedato Tittel Enhet
1 04.06.2021 Innkalling til møte i Studentparlamentet 04.06.21 Studentparlamentet
2 04.06.2021 Studentparlamentetes årsrapport 20-21 Studentparlamentet
3 20.05.2021 Konstituerende møte - Samlet kandidatskjemaer Studentparlamentet
4 20.05.2021 Innkalling til konstituerende møte i Studentparlamentet 20.05.2021 Studentparlamentet
5 06.05.2021 Vårfordeling Semesteravgift - Samlede søknader Studentparlamentet
6 06.05.2021 Innkalling til møte i Studentparlamentet 06.05.21 (Vårfordeling av semesteravgift) Studentparlamentet
7 28.04.2021 Referat fra parlamentsmøte-7 08.04.21 Studentparlamentet
8 08.04.2021 Innkalling til møte i studentparlamentet 7-2021 080421 Studentparlamentet
9 17.03.2021 Innkalling til ekstraordinært parlamentsmøte 17.03.21 Studentparlamentet
10 17.03.2021 Referat fra ekstraordinært parlamentsmøte 17.03.2021 Studentparlamentet
11 04.03.2021 Innkalling til møte i Studentparlamentet 04.03.2021 Studentparlamentet
12 04.03.2021 Referat parlamentsmøte 6-2021 040321 Studentparlamentet
13 04.02.2021 Referat parlamentsmøte 5-2021 040221 Studentparlamentet
14 03.02.2021 Innkalling til møte i studentparlamentet 5-2021 040221 Studentparlamentet
15 28.01.2021 Ekstraordinær fordeling av koronamidler - Samlede søknader Studentparlamentet
16 03.12.2020 Innkalling til møte i Studentparlamentet 03.12.2020 Studentparlamentet
17 03.12.2020 Referat parlamentsmøte 4-2021 031220 Studentparlamentet
18 05.11.2020 Innkalling til møte i Studentparlamentet 05.11.2020 (høstfordeling) Studentparlamentet
19 05.11.2020 Referat parlamentsmøte 3-2021 05.11.2020 (semesteravgiftsfordeling) Studentparlamentet
20 05.11.2020 Høstfordelingen semesteravgift - Samlede søknader Studentparlamentet

1-20 av 2078  |   Første  |   Neste 25  |   Siste  |