Møteportalen – møter i styrer og utvalg ved UiT
Gamle referater
Nr. Møtedato Tittel Enhet
1 05.12.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 051219 Studentparlamentet
2 05.12.2019 Referat parlamentsmøte 4-1920 051219 Studentparlamentet
3 06.11.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 06.11.2019 (Semesteravgiftsfordeling) Studentparlamentet
4 06.11.2019 Referat parlamentsmøte 3-1920, 061119 Studentparlamentet (semesteravgiftsfordeling Studentparlamentet
5 02.10.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 02.10.2019 Studentparlamentet
6 02.10.2019 Referat parlamentsmøte 2-1920, 021019 Studentparlamentet
7 31.08.2019 Referat parlamentsmøte 1-1920, 310819.pdf Studentparlamentet
8 31.08.2019 Arbeidsprogram 2019/2020 Studentparlamentet
9 24.08.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 31.08.2019 Studentparlamentet
10 29.05.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 29.05.2019 Studentparlamentet
11 09.05.2019 Innkalling til konstituerende møte i Studentparlamentet 09.05.2019 Studentparlamentet
12 09.05.2019 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 09.05.2019 Studentparlamentet
13 24.04.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 24.04.2019 Studentparlamentet
14 24.04.2019 Referat fra møte i Studentparlamentet 24.04.2019 Studentparlamentet
15 20.03.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 20.03.2019 Studentparlamentet
16 20.03.2019 Referat fra møte i Studentparlamentet 20.03.2019 Studentparlamentet
17 20.02.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 20.02.2019 Studentparlamentet
18 20.02.2019 Referat fra møte i Studentparlamentet 20.02.2019 Studentparlamentet
19 22.01.2019 Innkalling til møte i Studentparlamentet 22.01.2019 Studentparlamentet
20 22.01.2019 Referat fra møte i Studentparlamentet 22.01.2019 Studentparlamentet

1-20 av 2053  |   Første  |   Neste 25  |   Siste  |