Møte 11. feb.. 2016 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/16:
Referatsaker til universitetsstyremøte 11.2.2016

S 2/16:
Organisering av Helsepedagogisk utvikling (HelPed) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)

S 3/16:
Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

S 4/16:
Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT

S 5/16:
Revidert hovedfordeling 2016

S 6/16:
Statsbudsjettet 2016 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet

S 7/16:
Avvikling av Rya Gods og skoger - håndtering av selskapets verdier

S 8/16:
Biologibygg - investeringsbeslutning

S 9/16:
Ekstern gjennomgang av Universitetet i Tromsø sin studieportefølje

S 10/16:
Etablering av senter for forskningsdrevet innovasjon i fjernmåling

S 11/16:
Finansiering over styrets strategiske midler av medlemskapet i Store norske leksikon

S 12/16:
Innstilling til tilsetting i åremålsstillings om viserektor med ansvar for regional utvikling inne for næringsliv og innovasjon
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 13/16:
Innstilling til tilsetting i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 1/16:
Planer for satsing på fornybar energi og industriell karbonfangst

OS 2/16:
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Jan-Frode Janson (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Kjersti R. Aronsen (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Rubesh Thirumeny (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)