Universitetsstyret:

Møte 11. feb. 2016 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/16:

Referatsaker til universitetsstyremøte 11.2.2016


S 2/16:

Organisering av Helsepedagogisk utvikling (HelPed) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak)


S 3/16:

Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning


S 4/16:

Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT


S 5/16:

Revidert hovedfordeling 2016


S 6/16:

Statsbudsjettet 2016 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet


S 7/16:

Avvikling av Rya Gods og skoger - håndtering av selskapets verdier


S 8/16:

Biologibygg - investeringsbeslutning


S 9/16:

Ekstern gjennomgang av Universitetet i Tromsø sin studieportefølje


S 10/16:

Etablering av senter for forskningsdrevet innovasjon i fjernmåling


S 11/16:

Finansiering over styrets strategiske midler av medlemskapet i Store norske leksikon


S 12/16:

Innstilling til tilsetting i åremålsstillings om viserektor med ansvar for regional utvikling inne for næringsliv og innovasjon

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 13/16:

Innstilling til tilsetting i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 1/16:

Planer for satsing på fornybar energi og industriell karbonfangst


OS 2/16:

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Jan-Frode Janson (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Åge Danielsen (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Kjersti R. Aronsen (MEDL)
Rubesh Thirumeny (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)