Møte 24. nov.. 2021 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 48/21:
Internrevisjon rapportering 2021 og årsplan 2022

S 49/21:
Fastsetting av instruks for administrasjonsdirektør ved UiT fra 01.01.2022


S 51/21:
Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2022/2023

S 52/21:
Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer og Universitetsbiblioteket for funksjonsperioden 01.01.2022 - 31.12.2025

S 53/21:
Styrking av økonomistyringen ved UiT

S 54/21:
Fond for strategisk utvikling- fordeling av midler 2022

OS 38/21:
Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2020

OS 39/21:
Avdeling for komparativ medisin - status for ferdigstillelse og økonomisk oppgjør

OS 40/21:
Virksomhets- og økonomiinstruks fra KD

OS 41/21:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 12.10.21 - 09.11.21

OS 42/21:
Rektors muntlige orientering

OS 43/21:
Styrets halvtime

OS 44/21:
Utgifter for studenter knyttet til praksis

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Rikke Gürgens Gjærum (MEDL)