Møte 21. sep.. 2021 kl. 08:30 – 00:00

Sted: UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 33/21:
Møtedatoer for universitetsstyret studieåret 2021 - 2022

S 34/21:
Utvikling av ny strategi for UiT Norges arktisk universitet

S 35/21:
Oppdatering av styrings- og beslutningsregler (forretningsorden) ved UiT Norges arktiske universitet

S 36/21:
Internrevisjon UiT - endelig årsplan 2021 og status pågående revisjonsprosjekter

OS 24/21:
Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032

OS 25/21:
Årsrapport skikkethet 2017-2020

OS 26/21:
Studentombudets årsrapport for 2020/2021.

OS 27/21:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 1.6. - 31.8.2021

OS 28/21:
Økonomistatus 1. halvår 2021 og tiltak for økonomistyring

OS 30/21:
Rektors muntlige orientering

OS 29/21:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Rikke Gürgens Gjærum (MEDL)
Tone Osnes (VARA)
Trude Slettli (VARA)