Arctic blue polygon pattern

Oppgaveskriving

Her finner du Wordmaler som du kan bruke når du skriver oppgaver, masteroppgave og doktoravhandling. Velg fakultet/enhet, språk og type oppgave, og få listet opp hvilke maler som er rett for deg å laste ned.

For type oppgave velger du mellom "Start på en ny oppgave" og "Forside". Førstnevnte er tilrettelagt med sidetall, overskrifter, innholdsfortegnelse og veiledning om hvordan å bruke malen. Du slipper å tenke på formatering og kan fokusere på innhold. "Forside" er en fil som kan legges til en eksisterende Word dokument

Nyttige lenker

Jobb smartere med Word dokumenter (opplæringsvideoer)

Referansestiler, referanseteknikker og informasjonskompetanse

Referanser og referanseliste med EndNote

Skrivesenteret UiT

Forside

Legg til eget bilde på forside (opplæringsvideo) som i eksempelet under.

2 trykte brosjyrer

Info om ph.d.-malene:

Doktoravhandlinger trykkes ved trykkeriet til UiT i formatet 170x240mm når man skal disputere. Trykkeriet har mal til omslag og utformer dette ved bestilling.

På denne siden ligger derimot en 'vanlig' wordmal i A4 som kan brukes før disputas, når avhandlingen skal sendes til kommisjon.

Informasjon om bestilling finner du her https://avtalekatalogen.uit.no/Contract/Details/2467364