Møte 23. mai. 2024 kl. 12:00 – 15:30

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


S 15/24:
Utlysningstekst og innstillingsmåte for stilling som rektor ved UiT

S 16/24:
Klage på vedtak om oppsigelse

OS 12/24:
Rektors muntlige orientering

OS 13/24:
Orientering fra Riksrevisjonen om revisjonsberetning for 2023

OS 15/24:
Styrets halvtime

OS 14/24:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 27.02.2024 - 13.05.2024

Til stede på møtet: