Møte 16. des.. 2020 kl. 12:00 – 14:00

Sted: Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 52/20:
Styrende del av ledelsessystem for informasjonssikkerhet – revidering og utvidelse til å omfatte personvern

S 53/20:
Ansettelse av rektor ved UiT Norges arktiske universitet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)