Møte 15. nov.. 2023 kl. 09:00 – 00:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Alta


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


OS 23/23:
Rektors muntlige orientering

S 28/23:
Endelig fordeling av budsjett for 2024

S 29/23:
Endringer i studieporteføljen, møtt-tall for høsten 2023 og fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2024/2025

S 30/23:
Revidert kommunikasjonsplattform for UiT Norges arktiske universitet

S 31/23:
Internrevisors forslag til årsplan for høsten 2023 og 2024

OS 24/23:
Orientering om status - videreutvikling og fornyelse av studieporteføljen

OS 25/23:
Status for drift av UTSA og UITs Bachelor i luftfartsfag

OS 26/23:
Orientering om arbeidet med sikkerhet og revisjon fra Riksrevisjonen
Unntatt offentlighet

OS 27/23:
Halvårsrapport / Sluttrapport internrevisjon 2023
Unntatt offentlighet

OS 28/23:
Budsjett- og økonomirapport per 2. tertial 2023

OS 29/23:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 16.09.23 - 07.11.23

OS 30/23:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Victor Zimmer (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Karoline Sveen (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Maria Hammer (MEDL)