Møte 26. jun.. 2020 (Tidspunkt ikke satt)

Sted: Sirkulasjonssak på Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 31/20:
Tilbakemelding på utkast til brev om etatsstyring 2020
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 32/20:
Saksfremlegg - Ny studie- og eksamensforskrift

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Julia Wong (MEDL)