Arctic blue polygon pattern

Varsling til nødnummer ved UiT


Ved ulykker/kriser skal man

 1. Ringe aktuelt nødnummer:
  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113
 2. Varsle UiT internt via døgnkontinuerlig varslingsnummer:
  • 776 44444
 3. Varsle beredskapsvakt / vaktselskap
  • Beredskapsvakt: 480 32 524 (i arbeidstid)
  • Vaktselskap: 924 49 277 (utenom arbeidstid)

 

Myndighetenes kriseinformasjon, se www.kriseinfo.no

Report to emergency number at UiT


By situation/crisis

 1. Dial relevant emergency number:
  • Fire brigade: 110
  • Police: 112
  • Ambulance: 113
 2. Round-the-clock internal emergency number at the UiT:
  • +47 776 44444