Møte 10. feb.. 2022 kl. 09:00 – 00:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling


Behandlinger:


S 1/22:
Evaluering av UiTs håndtering av covid-19

S 2/22:
Møtested for universitetsstyret vår 2022, og møtedatoer og -sted studieåret 2022/2023

S 3/22:
Felles investeringsplan UiT 2022-2025

S 4/22:
Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet

S 5/22:
Styrets beretning til første behandling

S 6/22:
Personvernombudets årsrapport for 2021

S 7/22:
Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern ved UiT 2021
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 1/22:
Status virksomhetsplan 2021 per januar 2022

OS 2/22:
Dialog med KD om Avdeling for komparativ medisin

OS 3/22:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 03.12.21 - 27.01.22

OS 4/22:
Innføring av nye systemer for økonomi og lønn

OS 5/22:
Rektors muntlige orientering

OS 6/22:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (VARA)