Møte 24. nov.. 2016 kl. 09:00 – 15:30

Sted: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget, Campus Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Universitetsstyrets møte 24.11.2016 Last ned Møteinnkalling Universitetsstyrets møte 24.11.2016
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 57/16:
Referatsaker til universitetsstyremøte 24.11.2016

S 59/16:
Søknad om oppretting av Bachelorprogram i spesialpedagogikk, og nedlegging av studieretning spesialpedagogikk i Bachelor i pedagogikk

S 58/16:
Organisering og finansiering av opptaket til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

S 60/16:
Studieprogramportefølja for opptak til studieåret 2017/2018 og fastsetjing av opptaksrammer

S 61/16:
Budsjett 2017 - fordeling av rammer

S 62/16:
Mandater for vurdering av UiTs organisasjon

S 63/16:
Organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

S 64/16:
Innhold i styrets beretning for 2016

S 65/16:
Implementering av digitaliseringsstrategien - fremgangsmåte og plan for 2017

S 66/16:
Forslag til endringer i studieporteføljen – bachelor og 5-årige masterutdanninger

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Geir Johnsen (VARA)
Kjersti Markusson (VARA)