Universitetsstyret:

Møte 24. nov. 2016 kl. 09:00 – 15:30

Sted: Auditorium 3, Hus 6, Terorifagsbygget, Campus Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Universitetsstyrets møte 24.11.2016 Last ned Møteinnkalling Universitetsstyrets møte 24.11.2016
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 57/16:

Referatsaker til universitetsstyremøte 24.11.2016


S 59/16:

Søknad om oppretting av Bachelorprogram i spesialpedagogikk, og nedlegging av studieretning spesialpedagogikk i Bachelor i pedagogikk


S 58/16:

Organisering og finansiering av opptaket til masterprogrammet i økonomi og administrasjon (siviløkonom)


S 60/16:

Studieprogramportefølja for opptak til studieåret 2017/2018 og fastsetjing av opptaksrammer


S 61/16:

Budsjett 2017 - fordeling av rammer


S 62/16:

Mandater for vurdering av UiTs organisasjon


S 63/16:

Organisasjonsendring ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.


S 64/16:

Innhold i styrets beretning for 2016


S 65/16:

Implementering av digitaliseringsstrategien - fremgangsmåte og plan for 2017


S 66/16:

Forslag til endringer i studieporteføljen ¿ bachelor og 5-årige masterutdanninger


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Kjersti Markusson (VARA)
Geir Johnsen (VARA)