Møte 11. sep.. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 21/19:
Fastsetting av ny organisasjons- og styringsmodell Avdeling for IT

S 22/19:
Stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning - Høringsinnspill fra UiT Norges arktiske universitet

S 23/19:
Revisjon av måltall for gevinstrealisering

S 24/19:
Lokale lønnsforhandlinger 2019

S 25/19:
Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet

S 26/19:
Fastsetting av nye krav til utdanningsfaglig kompetanse

S 27/19:
Føringer for arbeid med bærekraft og miljøledelse

S 28/19:
Gjennomgang av instituttstruktur ved UiT

S 29/19:
Endringer i myndighetsstrukturen for ansettelse i tekniske og administrative stillinger

S 30/19:
Tildeling av prisar for 2019
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 31/19:
Vurdering av virksomhetsoverdragelse
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 18/19:
Årsrapport 2018 Studentombudet

OS 19/19:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 06.06.19 - 02.09.19

OS 20/19:
Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene

OS 21/19:
Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2018

OS 22/19:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Julia Wong (MEDL)
Maria Utsi (VARA)