Universitetsstyret:

Møte 05. feb. 2020 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/20:

Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 og prioriteringer for 2020 - styret


S 2/20:

Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022


S 3/20:

Statsbudsjettet for 2020 - tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet


S 4/20:

Ny organisering av Avdeling for bygg og eiendom


S 5/20:

Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2020

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 6/20:

Styrets beretning og kapittel V årsrapport 2019 til første behandling i universitetsstyret


OS 1/20:

Status virksomhetsplan 2019 per januar 2020


OS 2/20:

Bygging av Avdeling for komparativ medisin - MH 2

Unntatt offentlighet

OS 3/20:

Rektors muntlige orientering


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Malmberg (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Julia Wong (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Christian Chramer (VARA)