Universitetsstyret:

Møte 05. feb. 2020 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø


Møtedokumenter:
Ingen møtedokumenter lastet opp

Behandlinger:
Ingen behandlinger lastet opp

Tilstede på møtet: