Møte 05. feb.. 2020 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, administrasjonsbygget i Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/20:
Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2019 og prioriteringer for 2020 - styret

S 2/20:
Handlingsplan for likestilling, mangfold og inkludering 2020-2022

S 3/20:
Statsbudsjettet for 2020 - tildelingsbrev for UiT Norges arktiske universitet

S 4/20:
Ny organisering av Avdeling for bygg og eiendom

S 5/20:
Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2020
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 6/20:
Styrets beretning og kapittel V årsrapport 2019 til første behandling i universitetsstyret

OS 1/20:
Status virksomhetsplan 2019 per januar 2020

OS 2/20:
Bygging av Avdeling for komparativ medisin - MH 2
Unntatt offentlighet

OS 3/20:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Julia Wong (MEDL)
Christian Chramer (VARA)