Møte 26. nov.. 2020 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 44/20:
Søknad om akkreditering og godkjenning av nytt bachelorprogram i nautikk, samt revisjon og navnendring av bachelorprogram i nautikk til Bachelor i havteknologi

S 45/20:
Søknad om akkreditering og godkjenning av bachelorprogram i økonomi og administrasjon, og navnendring av bachelorprogram i samfunnsøkonomi

S 46/20:
Søknad om akkreditering og godkjenning av erfaringsbasert mastergradsprogram i Ocean Leadership

S 47/20:
Søknad om akkreditering og godkjenning av femårig mastergradsprogram i kunstig intelligens

S 48/20:
Studieprogramportefølje - fastsetting av opptaksrammer for studieåret 2021-2022

S 49/20:
Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2021

S 50/20:
Melding om utdanning 2020 - saksfremlegg

S 51/20:
Nytt reglement for statlige universiteter og høyskolers oppbygging og anvendelse av ubrukte budsjettmidler (avsetninger)

OS 30/20:
Orientering om arbeidet med reduksjon av andel midlertidige ansettelser ved UiT

OS 31/20:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 15.10.20 - 12.11.20

OS 32/20:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)
Christian Chramer (VARA)