Møte 30. nov.. 2017 kl. 10:15 – 00:00

Sted: Administrasjonsbygget ved UIT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 45/17:
Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2018

S 46/17:
Budsjett 2018 - fordeling av rammer

S 47/17:
Utvalg for vurdering av avlønning for valgt rektorat

S 48/17:
Utlysing av stilling som universitetsdirektør

S 49/17:
Tilsetting av viserektor for Finnmark og Nord-Troms 2017
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 50/17:
Tilsetting av viserektor for Sør-Troms og Nordland 2017
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 51/17:
Tilsetting av dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (åremål)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 52/17:
Tilsetting av dekan ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet (åremål)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 53/17:
Sak USTY 53-17 Klage på vedtak om oppsigelse
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 54/17:
Etablering av femårig integrert masterprogram i landskapsarkitektur

S 55/17:
Søknad om oppretting av bachelorprogram i paramedisin

S 56/17:
Opprettelse av Erfaringsbasert masterprogram i reiselivsledelse

S 57/17:
Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2018/19 og fastsetting av opptaksrammer

S 58/17:
Innplassering av Kunstfak og utredning om TMUs funksjon og plass ved UiT

S 59/17:
Forslag til virksomhetsplan for UiT Norges arktiske universitet 2018

S 60/17:
Justering av Drivkraft i nord

OS 19/17:
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 18.10.17-18.11.17

OS 20/17:
Orientering til universitetsstyret november 2017

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Arnfinn Sundsfjord (VARA)