Møte 26. okt.. 2017 kl. 10:15 – 15:30

Sted: Styrerommet , Administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 35/17:
Retningslinje for UiTs internhusleiemodell

S 36/17:
Forslag til utviklingsavtale mellom UiT og Kunnskapsdepartementet

S 37/17:
Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for 2019

S 38/17:
Forsknings- og utdanningsmelding 2016

S 39/17:
Strategisk satsing - Befolkningsundersøkelser i nord

S 40/17:
Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 41/17:
Tilsetting av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet (åremål)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 42/17:
Utnevning av nye æresdoktorer
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 43/17:
Tilsetting av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet (åremål)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 44/17:
Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål)
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 13/17:
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 04.09.17 - 17.10.17

OS 14/17:
Regnskap pr 2.tertial 2017 - Universitetet i Tromsø

OS 15/17:
Orientering om Campusutviklingsplan UiT Harstad 2017

OS 16/17:
Satsing på karriere ved UiT

OS 17/17:
Opptakstall for studieåret 2017-2018

OS 18/17:
Budsjettoppfølging 2. tertial 2017

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Kristoffer Wilhelmsen (MEDL)
Marte Sandslett Seland (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Arnfinn Sundsfjord (VARA)