Universitetsstyret:

Møte 13. mar. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: Uppsala Universitet, Sverige


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 6/19:

Årsrapport (2018-2019) UiT Norges arktiske universitet


S 7/19:

Budsjett 2019 - revidert fordeling av rammer


S 8/19:

Årsrapport informasjonssikkerhet - 2018


S 9/19:

Ny informasjonssikkerhetsstrategi for UiT - 2019-2021


S 10/19:

Modeller for ledelse og samordning av utdanninger som gis fra flere fakultet ved UiT


S 11/19:

Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet


S 12/19:

Endringer i ansettelsesmyndigheten ved UiT


S 13/19:

Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2020


OS 6/19:

Rektors muntlige orientering


OS 7/19:

Budsjett- og økonomirapport for 3. tertial 2018


OS 8/19:

Gjennomgang og kontroll av UiTs studieprogramportefølje i henhold til nye akkrediteringskrav


OS 9/19:

Universitetssamarbeidet BOTT - status for arbeidet


OS 10/19:

Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.01.19 - 04.03.19


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Malmberg (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)