Møte 13. mar.. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: Uppsala Universitet, Sverige


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 6/19:
Årsrapport (2018-2019) UiT Norges arktiske universitet

S 7/19:
Budsjett 2019 - revidert fordeling av rammer

S 8/19:
Årsrapport informasjonssikkerhet - 2018

S 9/19:
Ny informasjonssikkerhetsstrategi for UiT - 2019-2021

S 10/19:
Modeller for ledelse og samordning av utdanninger som gis fra flere fakultet ved UiT

S 11/19:
Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

S 12/19:
Endringer i ansettelsesmyndigheten ved UiT

S 13/19:
Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2020

OS 6/19:
Rektors muntlige orientering

OS 7/19:
Budsjett- og økonomirapport for 3. tertial 2018

OS 8/19:
Gjennomgang og kontroll av UiTs studieprogramportefølje i henhold til nye akkrediteringskrav

OS 10/19:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.01.19 - 04.03.19

OS 9/19:
Universitetssamarbeidet BOTT - status for arbeidet

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)