Møte 29. nov.. 2018 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - adminstrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 37/18:
Campusutviklingsprogram for Alta, Narvik og Harstad

S 38/18:
Studieprogramporteføljen for opptak til studieåret 2019/2020 og fastsetting av opptaksrammer

S 39/18:
Søknad om oppretting og akkreditering av Masterprogram i klinisk ernæring

S 40/18:
Søknad om akkreditering av masterprogrammet i jordmorfag


S 42/18:
Fond for strategisk utvikling - fordeling av midler 2019

S 43/18:
Opprettelse av holdingselskap - forvaltning ev eierskap i NORCE AS

S 44/18:
Innstilling til tilsetting som direktør ved Universitetsbiblioteket
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 30/18:
Bygge- og utviklingsprosjekter ved UiT Hammerfest, UiT Alta, UiT Harstad og UiT Narvik og UiT Kirkenes

OS 31/18:
Rektors muntlige orienteringer

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)
Christian Chramer (VARA)