Universitetsstyret:

Møte 17. jun. 2020 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 24/20:

Ombygging av Naturfagbygget - endelig kostnadsramme

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 25/20:

UiTs gjennintredelse inn i Erasmus Mundus Master's Programme in Human Rights Policy and Practice (fellesgrad)


S 26/20:

Høring om forslag til ny lov om universiteter og høyskoler - styring og ledelse


S 27/20:

Søknad om akkreditering og oppretting av bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino


S 28/20:

Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2019/2020


S 29/20:

Fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger for økt studiekapasitet for høsten 2020


S 30/20:

Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet


OS 14/20:

Status virksomhetsplan og risikovurdering 2020 per mai 2020


OS 15/20:

Budsjett- og økonomirapport per. 1. tertial 2020


OS 16/20:

Orientering om fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene


OS 17/20:

Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.04.20 - 07.06.20


OS 18/20:

Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

Unntatt offentlighet

OS 19/20:

Rektors muntlige orientering


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Malmberg (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Julia Wong (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Christian Chramer (VARA)