Møte 17. jun.. 2020 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 24/20:
Ombygging av Naturfagbygget - endelig kostnadsramme
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 25/20:
UiTs gjennintredelse inn i Erasmus Mundus Master's Programme in Human Rights Policy and Practice (fellesgrad)

S 26/20:
Høring om forslag til ny lov om universiteter og høyskoler - styring og ledelse

S 27/20:
Søknad om akkreditering og oppretting av bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino

S 28/20:
Årsrapport Læringsmiljøutvalget 2019/2020

S 29/20:
Fordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger for økt studiekapasitet for høsten 2020

S 30/20:
Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

OS 14/20:
Status virksomhetsplan og risikovurdering 2020 per mai 2020

OS 15/20:
Budsjett- og økonomirapport per. 1. tertial 2020

OS 16/20:
Orientering om fordeling av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene

OS 17/20:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.04.20 - 07.06.20

OS 18/20:
Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer
Unntatt offentlighet

OS 19/20:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Julia Wong (MEDL)
Christian Chramer (VARA)