Arctic blue polygon pattern

Universitetsstyret

Universitetsstyret er det øverste organet ved UiT. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Se Universitets- og høgskoleloven, kapittel 9.Marianne Elisabeth Johnsen

Ekstern representant

Marianne Elisabeth Johnsen (født 1963) er en norsk advokat, investor, styrerepresentant og rådgiver.

Johnsen er cand. jur. fra Universitetet i Oslo med spesialisering innen kontrakter i olje- og gassindustrien (1984-1990) og har en MBA i økonomi og administrasjon ved Solvay Business School i Brussel (1998-1999).

Etter endt utdanning arbeidet hun flere år som jurist ved Utenriksdepartementet (1990-1993) og var ansvarlig for juridiske saker, HR og HMS ved Ullevål universitetssykehus (1993-1997). Hun har innehatt lederrolle i Elkem (2000-2003) hvor hun nå er styremedlem.

Johnsen har i over 20 år sittet som styrerepresentant og styreleder i en rekke norske og internasjonale selskap, både privat og offentlig. Hennes spesialfelt er akvakultur, industri, finans, kultur og humanitære organisasjoner.

Fra 2003 til 2009 var Johnsen styreleder i Flyktninghjelpen. I 2015 tiltrådte hun som styreleder i Norges sjømatråd. I seks år (2015-2021) var Johnsen styreleder for Kilden teater- og konserthus i Kristiansand. Johnsen er også styreleder for Litteraturhuset i Oslo. 

I 2021 ble Marianne Elisabeth Johnsen utnevnt av Kunnskapsdepartementet til å være den første eksterne styreleder ved UiT Norges arktiske universitet for perioden 2021-2025.


Anders Malmberg

Ekstern representant

Anders Malmberg (født 1956) er en fremtredende svensk professor innen økonomisk geografi med særlig bidrag knyttet til lokal og regional utvikling, og innovasjonssystemer og -prosesser.

Malmberg er fil. kand. (1980) og har en doktorgrad i kulturgeografi (1988) fra Uppsala Universitet. Han ble docent (1995) og senere professor (1999) i økonomisk geografi samme sted. I 2008 ble han dekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet i Uppsala, en stilling han hadde til 2011. I årene 2012-2020 var han prorektor ved Uppsala universitet.

Malmberg har hatt en rekke roller i ulike komiteer, råd og utvalg, og var styreleder for Swedish Collegium for Advanced Study (2017-2020) og er styreleder for Riksbankens jubileumsfond.

Professor Malmberg har en omfattende vitenskapelig produksjon og vært redaksjonsmedlem for en lang rekke internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Han er medlem av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala (2005), Kungliga Vetenskapsakademien (2007) og Academia Europaea (2012).

Anders Malmberg var medlem av styret ved UiT Norges arktiske universitet i perioden 2017-2021 og ble i 2021 utnevnt av Kunnskapsdepartementet for en ny periode frem til 20259. Malmberg er styrets nestleder.


Aili Keskitalo

Ekstern representant

Christian Chramer

Ekstern representant

Rolf Anker Ims

Fast vitenskapelig ansattrepresentant (Vara for Jonas Stein, som har permisjon i hele 2024) Til personside på UiT

Maria Hammer

Fast vitenskapelig ansattrepresentant Til personside på UiT

Ketil Zachariassen

Fast vitenskapelig ansattrepresentant Til personside på UiT

Jonas Stein

Fast vitenskapelig ansattrepresentant (Permisjon i 2024) Til personside på UiT

Miriam Kristine Karlsen

Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Til personside på UiT

Victor Zimmer

Studentrepresentant (Til august 2024)

Karoline Sveen

Studentrepresentant (Til august 2024)

Tone Osnes

Teknisk-administrativ ansattrepresentant Til personside på UiT

Trude Slettli

Ekstern representant

Arve Ulriksen

Ekstern representant

Ole-Jakob How

Fast vitenskapelig ansattrepresentant Til personside på UiT

Annette Bayer

Fast vitenskapelig ansattrepresentant Til personside på UiT

Lennart Maximilian van Ligtenberg

Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Til personside på UiT

Therese Hugstmyr Woie

Studentrepresentant (Vara for Karoline Sveen)

Aase Tveito

Teknisk-administrativ ansattrepresentant Til personside på UiT