Universitetsstyret:

Møte 27. okt. 2016 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Scandic Ishavshotellet, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 50/16:

Referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16


S 51/16:

U.off referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 52/16:

Størrelse og sammensetning av valgt rektorat ved UiT Norges arktiske universitet


S 53/16:

Etiske retningslinjer for UiT


S 54/16:

Satsningsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2018


S 55/16:

Fordeling av budsjett 2017 - premisser


S 56/16:

Prosess for vurdering av UiTs organisasjon


OS 14/16:

Regnskap pr 2.tertial 2016 - Universitetet i Tromsø


OS 15/16:

Budsjettoppfølging 2. tertial 2016


OS 16/16:

Orientering am Statsbudsjettet 2017 - konsekvenser for UIT


OS 17/16:

Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer


OS 18/16:

Status for arbeidet med Adm2020 per oktober 2016


OS 19/16:

Oppsummering av dialogmøtene mellom universitetsledelsen og fakultetene våren 2016


OS 20/16:

Opptakstallene høsten 2016


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Åge Danielsen (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Magne Nicolaisen (VARA)
Geir Johnsen (VARA)