Møte 27. okt.. 2016 kl. 09:00 – 00:00

Sted: Scandic Ishavshotellet, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 50/16:
Referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16

S 51/16:
U.off referatsaker til universitetsstyremøtet 27.10.16
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 52/16:
Størrelse og sammensetning av valgt rektorat ved UiT Norges arktiske universitet

S 53/16:
Etiske retningslinjer for UiT

S 54/16:
Satsningsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet 2018

S 55/16:
Fordeling av budsjett 2017 - premisser

S 56/16:
Prosess for vurdering av UiTs organisasjon

OS 14/16:
Regnskap pr 2.tertial 2016 - Universitetet i Tromsø

OS 15/16:
Budsjettoppfølging 2. tertial 2016

OS 16/16:
Orientering am Statsbudsjettet 2017 - konsekvenser for UIT

OS 17/16:
Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer

OS 18/16:
Status for arbeidet med Adm2020 per oktober 2016

OS 19/16:
Oppsummering av dialogmøtene mellom universitetsledelsen og fakultetene våren 2016

OS 20/16:
Opptakstallene høsten 2016

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Geir Johnsen (VARA)
Magne Nicolaisen (VARA)