for ansatte, saksbehandlere og ledere

Arbeidsstøtte for økonomi og innkjøp

Arbeidsstøtte for ansatte, saksbehandlere og ledere innenfor fagområdene innkjøp og anskaffelser, regnskap, ekstern finansiering, budsjett og økonomistyring