Universitetsstyret:

Møte 25. okt. 2018 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - adminstrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 28/18:

Godkjenning av kvalitetssystem for utdanning ved UiT


S 29/18:

Oppretting av fellesgradsprogrammet Joint Nordic Master Programme in Environmental Law i samarbeid med Uppsala Universitet og University of Eastern Finland


S 30/18:

Forslag til virksomhetsplan 2019 for UiT Norges arktiske universitet


S 31/18:

Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsingsområdene


S 32/18:

Etablering av nytt virkemiddel for å fremme toppforskningsmiljøer


S 33/18:

Forsknings- og utdanningsmelding 2017


S 34/18:

Organisering av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet i ny enhet


S 35/18:

Satsingsforslag utenfor rammen- innspill til Statsbudsjettet for 2020


S 36/18:

Oppretting av fellesgradsprogrammet Joint Master's Programme in Nordic Urban Planning i samarbeid med Roskilde universitet og Malmö universitet


OS 22/18:

Søker- og opptakstall for studieåret høst 2018


OS 23/18:

Regnskap pr 2.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet


OS 24/18:

Årsrapport fra Universitetets klagenemnd 2017


OS 25/18:

Budsjett- og økonomirapport 2. tertial 2018


OS 26/18:

Referatsak - Statsbudsjettet 2019


OS 27/18:

Institusjoner med høyt nivå på avsetninger - oppfølging fra Kunnskapsdepartementet


OS 28/18:

Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 31.05.18 - 16.10.18


OS 29/18:

Rektors muntlige orienteringer til universitetsstyret 25.10.18


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Tore Nesset (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)