Møte 25. okt.. 2018 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - adminstrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 28/18:
Godkjenning av kvalitetssystem for utdanning ved UiT

S 29/18:
Oppretting av fellesgradsprogrammet Joint Nordic Master Programme in Environmental Law i samarbeid med Uppsala Universitet og University of Eastern Finland

S 30/18:
Forslag til virksomhetsplan 2019 for UiT Norges arktiske universitet

S 31/18:
Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsingsområdene

S 32/18:
Etablering av nytt virkemiddel for å fremme toppforskningsmiljøer

S 33/18:
Forsknings- og utdanningsmelding 2017

S 34/18:
Organisering av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet i ny enhet

S 35/18:
Satsingsforslag utenfor rammen- innspill til Statsbudsjettet for 2020

S 36/18:
Oppretting av fellesgradsprogrammet Joint Master's Programme in Nordic Urban Planning i samarbeid med Roskilde universitet og Malmö universitet

OS 22/18:
Søker- og opptakstall for studieåret høst 2018

OS 23/18:
Regnskap pr 2.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

OS 24/18:
Årsrapport fra Universitetets klagenemnd 2017

OS 25/18:
Budsjett- og økonomirapport 2. tertial 2018

OS 26/18:
Referatsak - Statsbudsjettet 2019

OS 27/18:
Institusjoner med høyt nivå på avsetninger - oppfølging fra Kunnskapsdepartementet

OS 28/18:
Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 31.05.18 - 16.10.18

OS 29/18:
Rektors muntlige orienteringer til universitetsstyret 25.10.18

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)