Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

Laksevirus_ingress
Laks produserer sin egen «virusbremse»

Laks får også virussykdommer. Nå har forskere ved Norges fiskerihøgskole, UiT funnet et nytt protein i laksen som er viktig i det medfødte forsvaret mot virus. Proteinet har tidligere blitt beskrevet hos ulike dyrearter og hos mennesker, men aldri før hos fisk.


Les nyhetssaken

AnneRiiseForside.jpg
Plutselig voksen – ungdom i barnevernet trenger bedre ettervern

Voksenlivet kan komme brått på ungdom som er på vei ut av barnevernet. Ny forskning viser at det er behov for større innsats for å hjelpe dem til å stå på egne ben.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Ledige stillinger