Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

GroundBasedRadarSystem400.jpg
Radarmålinger gir 3D-kart av snø og is
Havis og isbreer i polområdene kan nå kartlegges – ikke bare i utbredelse, men også i dybden.
Les nyhetssaken

Mørkere isdekke skyldes alger og smuss
En mørk sone av is på Grønland har stor innvirkning på smeltingen av det enorme isdekket. En ny studie viser at alger på isen, støv og sot er hovedårsaken til mørkleggingen.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Ledige stillinger


Skip to main content