Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

Audun Barentshavknøl under vann, nært (kvadratisk for Ellen).jpg
Why does the humpback whale migrate?

A Norwegian all-you-can-eat herring feast in the fall and winter, followed by a spring break party in the Caribbean... What a life! Maybe that's why humpback whales keep commuting back and forth between the two extremes.


Les nyhetssaken

DogsleddingIMG_9532_kvadrat.jpg
Første vitenskapelige bok om hundekjøring

Forskning viser at hundekjørere føler stor lidenskap til sin idrett. Kvinner scorer ekstra høyt på lidenskapsbarometeret. 


Les nyhetssaken

[Loading...]

Ledige stillinger