Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

Thakkar400.jpg
Fant stoff som dreper kreftceller og stopper smerte
Her er stoffet som overrasket forskerne og som ingen har hørt om før.
Les nyhetssaken

Marius Storvik kv2IMG_2485.jpg
Avdekket menneskerettighetsbrudd i 7 av 8 undersøkte tiltak i psykiatrien
Marius Storvik avdekket store, systematiske brudd på menneskerettighetene i norsk psykiatri i sin doktorgradsavhandling. – Systemet som skal ivareta pasientenes rettigheter fungerer ikke, konkluderer Storvik.
Les nyhetssaken

Nye doktorgrader
22 Jun 2017 - Lind, Caroline
Bidirectional association between arterial and venous thrombosis. Les mer
19 Jun 2017 - Jarymowicz, Tomasz
Democratic Deliberation in the Context of Deep Pluralism and Mass Democracy. A Case for an Epistemic Idea of Public Reason. Les mer
15 Jun 2017 - Håkstad, Ragnhild Barclay
Interaction and mutuality in physical therapy for preterm infants and their parents. Les mer

Gå til Munin

Ledige stillinger


Skip to main content