Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

Levekårsrapport med vedlegg-1.jpg
Mobbes mer og har dårligere psykisk helse
Utviklingshemmede med samisk bakgrunn mobbes mer enn befolkningen ellers og har dårligere psykisk helse. Det er noen av funnene som avdekkes i en fersk rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.
Les nyhetssaken

COLOURBOXblodproppillustrasjon.jpg
Stadig flere får blodpropp
I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av blodpropp økt med 27 prosent.
Les nyhetssaken

Nye doktorgrader
28 Nov 2017 - Skjeflo, Espen Waage
Harnessing Innate Immunity - Complement and TLR Inhibition in Experimental Models of Gram Positive and Polymicrobial Bacteremia and Sepsis. Les mer
22 Nov 2017 - Christoffersen, Tore
The influence of birth weight, childhood fractures and lifestyle factors on peak bone mass in Norwegian boys and girls between 15-18 years of age. The Tromsø Study, Fit Futures. Les mer
10 Nov 2017 - Kjeldaas, Sigfrid
Nature Writing as Contact Zone: Western and Inuit Perspectives on Landscape and Animals in Barry Lopez's Arctic Dreams. Les mer

Gå til Munin

Ledige stillinger


Skip to main content