Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

Anna Nylund 2018 (3).jpg
Mekling erstatter mange rettssaker – men brukes ofte feil
Mange ressurskrevende rettssaker blir unngått hver dag fordi partene blir enige gjennom mekling i stedet – men mekling brukes ofte feil, framkommer det i ny forskning. Noen som gjør det rett, er familievernkontoret i Tromsø. 
Les nyhetssaken

Villaks i estuarie - Audun Rikardsen_square.jpg
Ny kunnskap om Altalaksens vandringsruter i havet
En ny forskningsstudie fra UiT Norges arktiske universitet viser at laks fra Altaelva vandrer til mange ulike havområder. Nå er forskerne igjen på plass i Alta for å merke laks, for å skaffe mer kunnskap om laksens mystiske vandring.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Ledige stillinger


Skip to main content