Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

Laura A Janda kv .jpg
Nå blir det mye lettere å lære et nytt språk

God nyhet til alle som blir svette av å pugge verb og adjektiv: UiT-forskere har utviklet språkverktøyet SMARTool, som reduserer arbeidet med å lære språk med hele 90 prosent!


Les nyhetssaken

Beinrester_ingress.jpg
Klimaforandringer gjorde sjømaten svært forurenset i steinalderen

Store mengder giftige tungmetaller som kadmium og bly gjorde torsk og grønlandssel til nærmest helseskadelig mat i Nord-Norge i yngre steinalder. Stadig høyere havtemperatur og havstigning kan føre til at sjømaten blir like usunn i framtida.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Ledige stillinger