Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

meditasjon.crop.jpg
Mindfulness for hodet – eller huden?
Psoriasis-pasienter som trente mindfulness under lysbehandling opplevde større velbehag enn de som ikke gjorde det.
Les nyhetssaken

gravidmage.crop.jpg
Kan mors jodmangel skade barnet i magen?
Ny studie viser at babyen tar til seg så mye jod den trenger, med mulige konsekvenser for mors stoffskifte.
Les nyhetssaken

Nye doktorgrader
22 Sep 2017 - Stenvold, Tine Degerstrøm
The impact of audit oversight in Norway: International collaboration and audit quality. Les mer
15 Sep 2017 - Berg-Nordlie, Mikkel
Fighting to be Heard – in Russia and in Sápmi. Russian Sámi representation in Russian and pan-Sámi politics, 1992 -2014. Les mer
08 Sep 2017 - Larsen, Lill Sissel Sverresdatter
Speaking in behalf of the person with dementia in home-based care. A qualitative study of collaboration between formal and family caregivers in Sami and Norwegian municipalities.. Les mer

Gå til Munin

Ledige stillinger


Skip to main content