Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

HCEilertsen_forside.jpg
Presenterte store nyheter fra Finnfjord
UiT-professor Hans Christian Eilertsen avslørte en verdenssensasjon under besøket til statsminister Erna Solberg på Finnfjord smelteverk 18. mai. Se video!
Les nyhetssaken

ProteinKinaseInhibitor400.jpg
Vil stenge kommandolinjen til kreftceller
Kjemikeren Dilip Narayanan har forsket på en type proteiner som styrer aktivitet i cellene våre, og som noen ganger har skylden når celleveksten løper løpsk og ender med kreft.
Les nyhetssaken

Nye doktorgrader
12 May 2017 - Olsen, Stian
Mechanisms of Host Plant Infection by the Parasitic Angiosperm Cuscuta. Les mer
09 May 2017 - Grenvald, Julie Cornelius
Understanding winter patterns of zooplankton Diel Vertical Migration (DVM) in a high Arctic fjord (Kongsfjorden, Svalbard). Les mer
05 May 2017 - Bailey, Allison Michelle
The fate of a key Arctic copepod in future ocean acidification: Integrating molecular, organismal, and evolutionary thinking in the face of climate change. Les mer

Gå til Munun

Ledige stillinger


Skip to main content