Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

diabetesdagboka.jpg
UiT-forskning på diabetes-app trenger din hjelp
En app som hjelper folk med diabetes 2 til en bedre hverdag? Ved UiT i Narvik er professor Silje Wangberg involvert i utviklingen av appen. Og nå trenger prosjektet din hjelp.
Les nyhetssaken

Kenneth Ruud.jpg
UiT med i nytt Senter for fremragende forskning
– Tildelinga er en stor tillitserklæring, mener professor Kenneth Ruud, som sammen med UiO skal lede et nytt Senter for fremragende forskning (SFF).
Les nyhetssaken

Nye doktorgrader
23 Mar 2017 - Minor, Sergey
Dependent Plurals and the Semantics of Distributivity. Les mer
21 Mar 2017 - Grote, Ulrike
Calanus glacialis and C. finmarchicus in a warming Arctic Implications of increasing temperature at the individual and population level. Les mer
17 Mar 2017 - Fors, Ane Schwenke
Investigations of summer sea ice with X and C-band multi-polarimetric synthetic aperture radar (SAR). Les mer

Gå til Munun

Ledige stillinger


Skip to main content