Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

CarbonBridge_BirgitNesheim_square.jpg
Iskant-økosystemet svært viktig for store og små dyr i Polhavet

Området påvirkes også av næring som flyter inn fra Atlanterhavet. Det har CarbonBridge-prosjektet skaffet ny kunnskap om. 


Les nyhetssaken

37384258-judge-hammer-icon-illustrated-in-vector-on-white-background.jpg
Koronakrisen utfordrer rettssikkerheten i mange land

Hvordan sikres rettsikkerheten til borgerne i krevende koronatider? En rykende fersk undersøkelse fra UiT har sett på hvordan dette løses i 15 ulike land.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Ledige stillinger