Drivkraft i nord: Strategi for UiT mot 2020 UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Verdigrunnlag
Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Satsingsområder
UiT skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord. UiT skal være internasjonalt ledende innen følgende kunnskapsområder:Forskningsnyheter

Krøkebær_crop.jpg
Klimaendringene kan skape en grønn ørken
En ny doktorgrad fra UiT viser at kreklingen kan være på fremmarsj i nord, som følge av varmere klima. Den utbredte dvergbusken kan hindre andre planter i å vokse fram.
Les nyhetssaken

InhibitorResistens400.jpg
Antibiotika virket igjen
«Gamle» antibiotika er igjen med i kampen mot infeksjoner forårsaket av resistente bakterier– takket være et hjelpemolekyl laget på laboratoriet ved UiT-Norges arktiske universitet.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Ledige stillinger


Skip to main content