Møte 13. mai. 2020 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 15/20:
Handlingsplan innovasjon og entreprenørskap

S 16/20:
Høyring om forslag til ny lov om universitet og høgskular

S 17/20:
Strategi for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) 2020 - 2022

S 18/20:
Opprettelse av ansettelsesutvalg ved UMAK

S 19/20:
Stenging og forsinkelser i bygging av Avdeling for komparativ medisin

S 20/20:
Tildeling av prisar for 2020
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 21/20:
Årsregnskap 2019 - ny godkjenning etter gjennomført revisjon
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 10/20:
Undervisning og drift vår- og høstsemester 2020

OS 11/20:
Økonomirapport 1. kvartal 2020

OS 12/20:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 22.02.20 - 21.04.20

OS 13/20:
Rektors muntlige orientering

Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Malmberg (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Julia Wong (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)