Møte 29. okt.. 2020 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Microsoft Teams


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 38/20:
Nye retningslinjer for fordeling av forsknings- og utdanningstermin

S 39/20:
Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for 2022

S 40/20:
Intern hovedfordeling av budsjett 2021

S 41/20:
Forslag til virksomhetsplan 2021 for UiT Norges arktiske universitet

S 42/20:
Lokale lønnsforhandlinger2020

S 43/20:
Utnevning av nye æresdoktorer
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 25/20:
Prinsippene bak dagens fordelingsnøkkel for nøkkelfordelte ph.d.-stillinger

OS 26/20:
Økonomirapport per 2. tertial 2020

OS 27/20:
Søker- og opptakstall for høsten 2020

OS 28/20:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 1.9.20 - 14.10.20

OS 29/20:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Marthe Hestenes Håkonsen (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (MEDL)
Christian Chramer (VARA)