Møte 09. feb.. 2017 kl. 09:00 – 15:00

Sted: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/17:
Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.02.2017

S 2/17:
Gjennomstrømming i ph.d.-studiet

S 3/17:
Retningslinjer for utnevning av æresdoktor (doctor honoris causa) ved UiT Norges aktiske universitet

S 4/17:
Nytt mandat for gjennomgang av porteføljen for 2-årige masterprogram

S 5/17:
Prosedyrer og kriterier for å søke merittert undervisningsstatus ved UiT

S 6/17:
Bevilgning av midler til opprusting av Haldde observatorium

S 7/17:
Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 8/17:
Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøte

S 9/17:
Forslag til eksterne styremedlemmer for perioden 010817-310721
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 10/17:
Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT - styret

S 11/17:
Tilsetting i stilling som assisterende universitetsdirektør
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 12/17:
Etablering av Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene (Mohnprisen)

OS 1/17:
Årsrapport 2016 Studentombudet

OS 2/17:
Master i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og master i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Kristen Albert Ellingsen (VARA)