Universitetsstyret:

Møte 09. feb. 2017 kl. 09:00 – 15:00

Sted: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/17:

Referatsaker til Universitetsstyrets møte 09.02.2017


S 2/17:

Gjennomstrømming i ph.d.-studiet


S 3/17:

Retningslinjer for utnevning av æresdoktor (doctor honoris causa) ved UiT Norges aktiske universitet


S 4/17:

Nytt mandat for gjennomgang av porteføljen for 2-årige masterprogram


S 5/17:

Prosedyrer og kriterier for å søke merittert undervisningsstatus ved UiT


S 6/17:

Bevilgning av midler til opprusting av Haldde observatorium


S 7/17:

Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 8/17:

Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøte


S 9/17:

Forslag til eksterne styremedlemmer for perioden 010817-310721

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 10/17:

Årsrapport om HMS for 2016 ved UiT - styret


S 11/17:

Tilsetting i stilling som assisterende universitetsdirektør

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 12/17:

Etablering av Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Nordområdene (Mohnprisen)


OS 1/17:

Årsrapport 2016 Studentombudet


OS 2/17:

Master i grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn og master i grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Åge Danielsen (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Benedicte E. Langseth-Eide (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Ruben Alan Michael Doornebal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Stine Andersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Kristen Albert Ellingsen (VARA)