Møte 16. jun.. 2016 kl. 09:00 – 15:30

Sted: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 30/16:
Referatsaker til universitetsstyremøtet 16.6.2016

S 31/16:
Forslag til møtedatoer for universitetsstyret 2017

S 32/16:
Forsknings- og utdanningsmelding 2015

S 33/16:
Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet

S 34/16:
Klage på vedtak om oppsigelse
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 35/16:
Innsats for kvalitet - forslag til et meritteringssystem for undervisning

S 36/16:
Utkast til innspill fra UiT til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

S 37/16:
Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet for studieåret 2015/2016

S 38/16:
Erverv av aksjer i selskapet DigForsk AS
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 39/16:
Valg av løsning for internrevisjon ved UiT Norges arktiske universitet

S 40/16:
Behandling av søknad om finansiering av tverrfagligkonferanse i regi av Migra-Nord prosjektet

S 41/16:
Fordeling av SAKS-midler 2016

OS 7/16:
Regnskap pr 1. tertial 2016 - Universitetet i Tromsø

OS 8/16:
Budsjettoppfølging 1. tertial 2016

OS 9/16:
Ledelse av studieprogrammer - en gjennomgang av dagens praksiser ved UiT

OS 10/16:
Årsrapport Universitetets klagenemnd 2015

OS 11/16:
Søkertall for opptak til studieåret 2016-2017

OS 12/16:
Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Åge Danielsen (MEDL)
Arvid Jensen (MEDL)
Bjørn Hersoug (MEDL)
Herbjørg Valvåg (MEDL)
Reidar Halvard Øren (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Kjersti R. Aronsen (MEDL)
Tove Størdal (MEDL)
Mats J. Beldo (MEDL)
Rubesh Thirumeny (MEDL)
Hans-Kristian Hernes (MEDL)
Jan-Arne Pettersen (MEDL)
Ole Marius Svendsen (MEDL)
Geir Johnsen (VARA)
Marit Helene Pedersen (VARA)