For ansatte

Rekruttering av ansatte

På denne nettsiden finner du informasjon om de ulike stegene i en ansettelsesprosess ved UiT Norges arktiske universitet. I boksene under finner du sjekklister og mer detaljert informasjon for hvert steg i prosessen. Sjekklistene er tilpasset stillingskategori og rolle.

Snarveier