Møte 17. jun.. 2022 kl. 08:15 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 17/22:
Strategi mot 2030 for UiT Norges arktiske universitet

S 18/22:
Finansiering av universiteter og høgskoler - Høringsuttalelse

S 19/22:
Dekning av merkostnader knyttet til Avdeling for komparativ medisin MH 2

S 20/22:
Lokale lønnsforhandlinger 2022

S 21/22:
Forslag til retningslinjer for utnevning av æresdoktorer

S 22/22:
Reviderte retningslinjer for varsling ved UiT

S 23/22:
Revisjon av retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

OS 20/22:
Budsjett- og økonomirapport per 1. tertial 2022

OS 21/22:
Orientering om anbefalinger fra arbeidsgruppe og arbeid med økonomistyring

OS 22/22:
Orientering om UiT Talent

OS 23/22:
Orientering om høring om endring i eksportkontrollforskriften

OS 24/22:
Rektors muntlige orientering

OS 25/22:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Hege Lynum Pedersen (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)