Møte 06. sep.. 2018 kl. 09:15 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 21/18:
Oppfølging av vedtak om sammenslåing av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet

S 22/18:
Fakultetenes strategier frem mot 2022

S 23/18:
Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsningsområdene

S 24/18:
Lokale lønnsforhandlinger 2018 ved UiT Norges arktiske universitet

OS 21/18:
Tilbakemelding - Etatsstyring 2018

S 25/18:
Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 26/18:
Nivå på UiTs økonomiske avsetninger

S 27/18:
Nytt museumsbygg - kjøp av tomt
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)