Universitetsstyret:

Møte 06. sep. 2018 kl. 09:15 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 21/18:

Oppfølging av vedtak om sammenslåing av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet


S 22/18:

Fakultetenes strategier frem mot 2022


S 23/18:

Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsningsområdene


S 24/18:

Lokale lønnsforhandlinger 2018 ved UiT Norges arktiske universitet


OS 21/18:

Tilbakemelding - Etatsstyring 2018


S 25/18:

Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 26/18:

Nivå på UiTs økonomiske avsetninger


S 27/18:

Nytt museumsbygg - kjøp av tomt

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Tore Nesset (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)