Møte 23. mar.. 2023 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UiT Norges arktiske universitet, Tromsø


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 12/23:
Opprettelse av ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende kunst i samarbeid med HiØ og HiNN

S 13/23:
Justering av seksjonsinndeling i Avdeling for forskning, utdanning og formidling

S 14/23:
Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2022 og prioriteringer for 2023

S 15/23:
Årsrapport for informasjonssikkerhet og personvern 2022
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

OS 5/23:
Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2022

OS 6/23:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 19.01.23 - 07.03.23

OS 8/23:
Styrets halvtime

OS 7/23:
Rektors muntlige orientering

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Maren Irene Gåre Bakkevoll (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Ole Andreas Myhrer Smith (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Miriam Kristine Karlsen (MEDL)
Arve Ulriksen (VARA)