Møte 17. mar.. 2022 kl. 08:30 – 13:00

Sted: UiT Norges arktiske universitet i Alta


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 9/22:
Årsrapport 2021 UiT Norges arktiske universitet

S 10/22:
Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for 2023

S 11/22:
Årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og samfunnssikkerhet og beredskap (SoB) for 2021 og prioriteringer for 2022

OS 8/22:
Budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2021

OS 9/22:
Orientering om midlertidige ansettelser ved UiT

OS 10/22:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 28.01.22 - 28.02.22

OS 11/22:
Rektors muntlige orientering

OS 12/22:
Styrets halvtime

Til stede på møtet:

Marianne Elisabeth Johnsen (LEDER)
Anders T. Hjertø Lind (MEDL)
Tone Osnes (MEDL)
Ketil Zachariassen (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Christian Chramer (MEDL)
Jonas Stein (MEDL)
Aili Keskitalo (MEDL)
Petter Nikolai Rønning (VARA)
Karoline Sveen (VARA)