Møte 07. feb.. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/19:
Klage på vedtak om oppsigelse
Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 2/19:
Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet

S 3/19:
Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved UiT - styret

S 4/19:
Statsbudsjettet 2019 - tildelingsbrev til UiT Norges arktiske universitet

S 5/19:
Styrets beretning og årsrapport kapittel V til første behandling i universitetsstyret

OS 1/19:
Rektors muntlige orientering

OS 2/19:
Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.10.18 – 21.01.19

OS 3/19:
Retningslinje for håndtering av varsel om mobbing og/eller trakassering mellom studenter

OS 4/19:
Orientering om oppfølging av overføringene i UH-sektoren

OS 5/19:
Status på virksomhetsplan 2018

Til stede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Anders Malmberg (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)