Universitetsstyret:

Møte 07. feb. 2019 kl. 09:00 – 15:30

Sted: UIT Norges arktiske universitet - administrasjonsbygget


Møtedokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling Last ned Møteinnkalling
Møteprotokoll Last ned Møteprotokoll


Behandlinger:


S 1/19:

Klage på vedtak om oppsigelse

Unntatt offentlighet
Unntatt offentlighet

S 2/19:

Styring, ledelse og medvirkning på nivå 3 ved UiT Norges arktiske universitet


S 3/19:

Årsrapport om HMS, samfunnssikkerhet og beredskap for 2018 ved UiT - styret


S 4/19:

Statsbudsjettet 2019 - tildelingsbrev til UiT Norges arktiske universitet


S 5/19:

Styrets beretning og årsrapport kapittel V til første behandling i universitetsstyret


OS 1/19:

Rektors muntlige orientering


OS 2/19:

Saker behandlet av rektor på fullmakt 17.10.18 ¿ 21.01.19


OS 3/19:

Retningslinje for håndtering av varsel om mobbing og/eller trakassering mellom studenter


OS 5/19:

Status på virksomhetsplan 2018


OS 4/19:

Orientering om oppfølging av overføringene i UH-sektoren


Tilstede på møtet:

Anne Husebekk (LEDER)
Anders Malmberg (MEDL)
Ole Even Andreassen (MEDL)
Stig A. Slørdahl (MEDL)
Margrethe Esaiassen (MEDL)
Tore Nesset (MEDL)
Cecilie Mathisen (MEDL)
Audun Hetland (MEDL)
Lin Marie Holvik (MEDL)
Anita Andersen Stenhaug (MEDL)
Kjersti Dahle (MEDL)